Partners

Ook partner worden?

Bas van de Goor Foundation

Gehandicaptensport NL

Kenniscentrum Sport

Long Alliantie Nederland

Ministerie VWS

Mulier Instituut

Nationale Sportvakbeurs

Nederlandse Sportraad

Nijha

Sportkunde

Vereniging Sport&Gemeenten