Over ons

Inleiding

Wij Buurtsportcoaches is sinds 5 juli 2018 het landelijk netwerk voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Wij zijn een stichting voor en door buurtsportcoaches.

Inleiding

Wij Buurtsportcoaches is het landelijke netwerk voor en door buurtsportcoaches. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit. Dat doen we door:

  • Ervoor te zorgen dat buurtsportcoaches van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren door (digitale) ontmoetingen te faciliteren;
  • Met buurtsportcoaches en betrokken partijen een basisnorm voor kwaliteit vast te stellen;
  • Volwaardige gesprekspartner te zijn voor het ministerie van VWS, opleiders en andere stakeholders waarbij we de belangen van de beroepsgroep vertegenwoordigen.

Aanbod

Wij Buurtsportcoaches verbindt de beroepsgroep van buurtsportcoaches onderling en aan de (landelijke) organisaties en anders om. Concreet door vragen voor ondersteuning en doorontwikkeling vanuit de beroepsgroep door te geven aan organisaties die de beroepsgroep hiermee kunnen faciliteren. Andersom zijn landelijke organisaties op zoek naar behoeften die bij de buurtsportcoaches leven (bijvoorbeeld t.b.v. het ontwikkelen van een monitoringtool) en willen ze de kennis en kunde die lokaal aanwezig is vertalen naar landelijk beleid / interventies (bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een kennisdocument voor bewegen doelgroep 2-4 jaar)

Heb jij en/of jouw organisatie specifieke ondersteuningsbehoefte of wil jij graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep en het speelveld van sport & bewegen? Meld je hier aan voor ons landelijk netwerk. 

Bestuur
Ambassadeurs gezocht!
Ambassadeurs
Partners
Supporters
Praatplaat Wij BSC