Wij Buurtsportcoaches

Wij Buurtsportcoaches is het landelijke netwerk voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Wij zijn een netwerk voor en door buurtsportcoaches. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit. Dat doen we door:

- Ervoor te zorgen dat buurtsportcoaches van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren door (digitale) ontmoetingen te faciliteren;

- Met buurtsportcoaches en betrokken partijen een basisnorm voor kwaliteit vast te stellen;

- Volwaardige gesprekspartner te zijn voor het ministerie van VWS, opleiders en andere stakeholders waarbij we de belangen van de beroepsgroep vertegenwoordigen.

Ambassadeurs gezocht!

Stemmen BSC v/h jaar 22-23

Breng je stem uit!

Nieuwsbrief

Buurtsportcoach ontmoeting

Kennisteams en netwerk

Buurtsportcoach panel

Nieuws

Podcasts

Sport in de buurt

Inspiratie voor de BSC

Webinars en bijeenkomsten

Over ons

Aankomende evenementen

dinsdag 31 december 2024