Ketenaanpak valpreventie

Elke 5 minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Een val heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen.
In 2021 kwamen in Nederland 5.400 mensen door een ongelukkige val om het leven, bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Naar verwachting stijgt het aantal valincidenten de komende jaren met 40%. Zeker nu ouderen langer thuis wonen wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker. Landelijk is daardoor de focus op valpreventie onder ouderen toegenomen omdat verschillende maatregelen bewezen effectief zijn.
 
Het doel van de ketenaanpak valpreventie is het voorkomen van valongevallen bij (zelfstandig wonende)ouderen van 65 jaar en ouder die zich onzeker voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker zijn gevallen. Door vroeg een verhoogd valrisico te signaleren kun je veel leed en verlies van kwaliteit van leven bij ouderen voorkomen.
Bovenstaand doel willen we bereiken door:
- het vergroten van kennis over valrisico's bij de doelgroep en alle betrokken partners
- het optimaliseren van de communicatie met de doelgroepen betrokken partners over signalen die mogelijk wijzen opeen verhoogd valrisico
- het realiseren van een goed afgestemde preventieve aanpak met alle betrokken partners
 
Samen met veel partners in Helmond willen we zorgen voor een ketenaanpak valpreventie. Denk hierbij aan ouderenorganisaties, wijkraden, fysiotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, ergotherapeuten, maatschappelijke organisaties, thuiszorg, sociale wijkteams, bibliotheek, apothekers, etc.
We gaan wijkgericht te werk en hanteren vier fases:
1. Opsporen: Signaleren en bereiken van doelgroep
2. Informeren en screenen: Informeren, voorlichten en screenen doelgroep via informatiebijeenkomsten
3. Uitvoeren: Uitvoeren van valpreventieprogramma’s afgestemd op de behoefte van de doelgroep
4. Borging en nazorg: Evalueren en borgen
 
Graag nemen wij jullie mee in de Ketenaanpak Valpreventie die wij als succesvol ervaren binnen Helmond. Wat zijn we onderweg tegen gekomen, waar moet je aan denken en hoe zit de aanpak er nu precies uit?

Ketenaanpak valpreventie

Prijs: GRATIS
Afgelopen
Datum Tijd Locatie
03-04-2024 16:00 tot 17:00 uur Online (Teams)

Foto Album

Foto bij Ketenaanpak valpreventie
Foto bij Ketenaanpak valpreventie
Foto bij Ketenaanpak valpreventie
Foto bij Ketenaanpak valpreventie

Downloads

PowerPoint Valpreventie JIBB+