Interview bestuur Wij BSC

Hoe zijn jullie als bestuur terecht gekomen bij Wij BSC en hoe is de rolverdeling tot stand gekomen?

In 2015 is Kenniscentrum Sport en Bewegen gestart met klankbordgroepen bestaande uit buurtsportcoaches om mee te denken over het werk van de buurtsportcoach. Er ontstonden verschillende groepen en in iedere groep werd een ander thema besproken. De beroepsontwikkeling van de buurtsportcoaches was één van deze onderwerpen. Met een groep van 20 tot 25 buurtsportcoaches hebben wij veel onderling besproken. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek van het Kenniscentrum Sport en Bewegen over de beroepsvorming van buurtsportcoaches. Het doel was onder andere om de competenties van de buurtsportcoach in beeld te brengen. Uit het onderzoek bleek behoefte te zijn aan een vertegenwoordiging en wij besloten om een beroepsvereniging te starten. Zodoende is Wij Buurtsportcoaches ontstaan en zijn we zelfstandig geworden. De groep bestond uit 20 tot 25 personen en vanuit hier zijn bestuursleden naar voren gestapt. Hierdoor vertegenwoordigen wij, Bas de Wit, Sigrid Schweitzer en Arno de Swart het bestuur van Wij Buurtsportcoaches.

Sigrid: Wij zijn gestart als beroepsvereniging voor buurtsportcoaches. Al snel merkte wij dat een netwerkorganisatie beter aansluit bij buurtsportcoaches. Wij hebben er toen voor gekozen om verder te gaan als netwerkorganisatie voor en door buurtsportcoaches.

Wat maakt voor jou Wij Buurtsportcoaches een belangrijke organisatie voor alle buurtsportcoaches in Nederland?

Bas: De klankbordgroepen waren een groot succes. Het was leuk en goed om de ervaringen van anderen te horen en kennis te delen. We hebben van elkaar geleerd en dit mee kunnen nemen naar ieders eigen werkomgeving. Ook is het voor landelijke partners interessant om buurtsportcoaches te betrekken bij de ontwikkeling van producten en diensten. Op deze manier kunnen buurtsportcoaches hun stem laten gelden en van elkaar leren door te verbinden en ontmoetingen te realiseren.

Arno: We zijn er voor de buurtsportcoaches, nemen initiatief en nemen de buurtsportcoaches mee in het proces. Wij Buurtsportcoaches wil de regie pakken en verantwoordelijkheid nemen om samen met de buurtsportcoach het werk beter te maken en buurtsportcoaches meer te laten meedenken.

Wij Buurtsportcoaches is het landelijke netwerk voor en door buurtsportcoaches. Wat kunnen buurtsportcoaches in Nederland verwachten van dit landelijke netwerk? Dus wat zijn de doelen van Wij Buurtsportcoaches?

Wij Buurtsportcoach is het netwerk voor en door buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches hebben een belangrijke stem om aan te geven waaraan zij behoefte hebben. Wij delen voorbeelden, verbinden buurtsportcoaches aan elkaar en wij organiseren ontmoetingen waarin buurtsportcoaches elkaar inspireren en kennis uitwisselen. Van elkaar leren is een van onze belangrijkste speerpunten. Daarnaast is Wij Buurtsportcoaches vertegenwoordigd bij landelijke bijeenkomsten. Wij zitten namens de buurtsportcoach aan tafel.  

Als bestuur zijn wij trots op het feit dat we kennisteams hebben opgericht. We hebben het werk van de buurtsportcoach een positie in het werkveld gegeven. We zorgen er als bestuur voor dat we met beleidsbepalers aan tafel zitten om hen te kunnen adviseren vanuit de uitvoering. Hiermee wordt de theorie en praktijk bij elkaar gebracht, waardoor plannen beter aansluiten op de praktijk.

Wat zijn de kennisteams en wat zijn de doelen van deze teams?

Het voornaamste doel is onderling kennis uitwisselen tussen buurtsportcoaches. Kennisteams zijn interessant omdat ze dicht bij de praktijk staan. Door de kennisteams kunnen buurtsportcoaches hun bereik vergroten, meer mensen ontmoeten en een podium hebben om ervaring en expertise uit te wisselen. De werkwijze van de kennisteams sluit aan op de behoeft van het werkveld. Daarom kunnen we daar ook echt iets mee doen en adviezen geven richting kenniscentra en beleidsmakers. We delen de hulpvraag met landelijke organisaties.

Waarom is er gekozen voor de verschillende thema’s voor de kennisteams? Waarom deze 7 onderwerpen?

Het zijn actuele thema’s die spelen in de wereld van de buurtsportcoach en over deze onderwerpen komen de meeste vraagstukken naar voren. Benieuwd welke kennisteams actief zijn? Hier tref je meer informatie aan.

Waar zijn jullie het meest trots op met betrekking tot Wij Buurtsportcoaches?

Bas: We hebben grote stappen gemaakt in de groei en in het bereik van Wij Buurtsportcoaches. Meer dan de helft van de buurtsportcoaches hebben we in beeld en kunnen we betrekken bij de ontwikkelingen. We zitten ‘aan tafel’ bij het landelijke netwerk, adviezen hebben we ingebracht en zijn overgenomen. Voorbeeld hiervan was de opzet van de Landelijke Kennisdag Buurtsportcoaches, het programma was afgestemd op de diverse doelgroepen (beleid én praktijk) die deelnamen aan de dag. Inhoudelijk verbinding tussen landelijk beleid en praktijk is vormgegeven met de kennisteams. De teams geven antwoord op landelijke thema’s en brengen omgekeerd praktijkervaringen in om landelijk beleid mee vorm te geven / aan te passen. 

Arno: Ik ben trots op de 6 kennisteams en dat deze gevuld zijn met mensen uit het werkveld. Het zijn collega buurtsportcoaches die het interessant vinden om een bijdrage te leveren om samen de koers te bepalen. Het feit dat de buurtsportcoaches uit heel Nederland komen, verschillende achtergronden hebben, maakt het een team wat de diversiteit in de praktijk goed aanvoelt. Dat we dat met elkaar voor elkaar gekregen hebben maakt me trots.

Sigrid: Ik ben er trots op dat we erin geslaagd zijn om aan tafel te komen zitten bij beleidsbepalers. Daarnaast hebben we veel buurtsportcoaches in beeld, waarmee we een unieke positie in het werkveld hebben. Het is nu de uitdaging dat ook de buurtsportcoaches ons verhaal kunnen vertellen. In de oriënterende gesprekken voor de oprichting van Wij Buurtsportcoaches hebben we gezegd dat we de buurtsportcoach ‘smoel willen geven’. Dat is gelukt!

Wat zijn nog doelen die Wij BSC nog wil behalen?

Onder andere willen we graag dat er een platform komt waar buurtsportcoaches elkaar kunnen wekelijks ontmoeten en met elkaar onderwerpen bespreken die er voor hen toe doen. Dit kan in allerlei vormen: online bijeenkomsten, fysieke ontmoetingen, bij elkaar op bezoek gaan in de werkomgeving etc. Het zou super zijn als buurtsportcoaches elkaar meer spontaan gaan ontmoeten. Dat buurtsportcoaches elkaar, buiten hun eigen organisatie om, weten te vinden.