Een tegen eenzaamheid

Een tegen eenzaamheid (logo)

Nationale Coalitie tegen eenzaamheid


Wij Buurtsportcoaches is aangesloten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Het Kennisteam Ouderen reageert:


Wij zijn verheugd dat wij aangesloten zijn bij deze coalitie. De afgelopen periode is namelijk het belang en de waarde van bewegen zeer duidelijk geworden. Het deelnemen aan beweegmomenten heeft een belangrijke sociale waarde voor de deelnemers. Het beweegmoment is een ontmoetingsplek waar de deelnemers gezamenlijk in beweging komen en waar nieuwe vriendschappen ontstaan.


Alleen samen kunnen wij eenzaamheid verslaan. Wij dragen hier graag een steentje aan bij!