BSC bijeenkomsten

BSC bijeenkomsten 2021

Vereniging Sport en Gemeenten organiseert digitale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties!

In het voorjaar van 2021 worden de bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties weer digitaal aangeboden. Dit keer is dat per provincie, in samenwerking met de provinciale sportorganisaties.

Achtergrond

Het is een veelbewogen jaar geweest. De gevolgen van de Covid-19 pandemie treffen iedereen. Door de sluiting van sportvoorzieningen is de sportdeelname onder Nederlanders enorm afgenomen. Tegelijkertijd hebben de buurtsportcoaches laten zien over een enorme dosis creativiteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen te beschikken door met innovatief aanbod te komen voor jong en oud.
Ondertussen wordt er op gemeentelijk niveau hard gewerkt aan (de uitvoeringsplannen van) het Sportakkoord. Plannen waar buurtsportcoaches een grote rol in (kunnen) vervullen. 

Er spelen genoeg ontwikkelingen in het werkveld om je te informeren en om onderling kennis te delen. In de periode april tot en met juni 2021 zullen we daarom op provinciaal niveau de Lerende Netwerkbijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties aanbieden.

Doel

Wij zullen je tijdens de bijeenkomsten informeren over landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Programma

De bijeenkomsten vinden in de ochtend of middag plaats en zullen maximaal een dagdeel duren. Kijk in de agenda per bijeenkomst naar de concrete thema’s, data en tijden. Het programma zal er (onder voorbehoud) als volgt uit zien: 

Plenaire opening (informatief, landelijke/provinciale ontwikkelingen)
Ronde 1 themasessies
Pauze
Ronde 2 themasessies
Plenaire afsluiting
Themasessies

Je kunt kiezen uit diverse themasessies. Hiervoor bieden we twee rondes met keuze uit twee verschillende sessies aan. In totaal worden er per provincie dus vier themasessies aangeboden. De themasessies verschillen per provincie. Voor het concrete aanbod van jouw provincie verzoeken we je de website in de gaten te houden, omdat de invulling van de themasessies de komende weken tot stand zal komen.

Meld je aan!

Je kan je inschrijven voor de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties via het inschrijfformulier. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je ongeveer een week voor de bijeenkomst de inloggegevens en het programma. Op de dag zelf kies je bij welke themasessies je wilt aansluiten.