Team Vaardig in Bewegen

Inleiding

Het thema ‘vaardig in bewegen’ is een belangrijke pijler in het Nationaal Sportakkoord en is ook opgenomen in alle lokale sportakkoorden. Ook niet gek, want vaardig in bewegen is voor de buurtsportcoach een thema wat in alle domeinen een belangrijke rol speelt. In het onderwijs, in de wijk en bij de vereniging. Het team Vaardig in bewegen gaat samen met de Koninklijke vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) het 2 + 1 + 2-model uitwerken. Het model bestaat uit 2 uur bewegingsonderwijs, 1 uur specialistisch bewegen en 2 uur breed bewegen en sporten. Met als doel kinderen (2-18 jaar) een leven lang met plezier te laten bewegen.

De eerste 2 uur in het model staan voor de vaste uren bewegingsonderwijs voor alle kinderen tussen 4 en 18 jaar oud. Het doel is hier specifiek ‘beter leren bewegen’.

De +1 staat voor een uur meer en/of specialistisch bewegen. Hieronder vallen activiteiten als bewegend leren, motorische remedial teaching, talentklassen of de dynamische schooldag. Zaken waarin bewegen als middel en/of als maatwerk worden gebruikt voor de ontwikkeling van kinderen van 2-18 jaar oud.

De +2 staat voor meer bewegen en sporten. Hierin gaat het om breed bewegen, bij sportverenigingen, naschoolse programma’s, pleinsporten of buurtactiviteiten. Hierin is ook een belangrijke link te vinden met de andere kennisteams.

Aanmelden Kennisteam