Kennisteams en netwerk

Inleiding

Wij Buurtsportcoaches lanceert Kennisteams, doe jij mee?!

De buurtsportcoach is een belangrijke pijler voor gemeenten om lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport & bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers) en waarbij sport & bewegen ook ingezet wordt als middel (meedoen, sociale cohesie, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid etc.).

De buurtsportcoach vervult hierbij een centrale rol, soms uitvoerend, dan weer ondersteunend en initiërend, maar altijd verbindend waarbij beleid overstijgende samenwerking centraal staat.

De buurtsportcoach heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en heeft heel veel belangrijke praktijkkennis opgedaan in de afgelopen jaren en zal dat steeds blijven doen.

Wij geloven in de kracht van sport & bewegen en wij geloven in de kracht van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach levert kwaliteit, kennis en expertise en opereert veelal vanuit de frontlinie.

  • Wij geloven dat we met elkaar veel kennis hebben en dat we die met elkaar kunnen delen. We kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren door (digitale) ontmoetingen.
  • Wij geloven dat we met elkaar de verbindende rol kunnen zijn tussen praktijkervaring, praktijkbehoefte en kennis- en productontwikkeling vanuit landelijke stakeholders.

Om hier een continue bijdrage aan te kunnen leveren zet Wij Buurtsportcoaches de onderstaande kennisteams op:

  • Team 0-4 jarigen
  • Team Vaardig in bewegen
  • Team Jongeren
  • Team Ouderen
  • Team Buitenspelen
  • Team Preventie & Gezondheid

De kennisteams zorgen voor kennisdeling en -verbreding (onder andere op het gebied van vernieuwingen) binnen het thema of doelgroep. Ze werken hierin samen met partners. Ze zijn de schakel tussen landelijke kennis- en productontwikkeling en regionale/lokale uitvoering. Daarnaast geven de kennisteams gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Wij Buurtsportcoaches.

Ben jij bereid om jouw kennis beschikbaar te stellen, wil je jouw netwerk verder uitbouwen en aan de frontlinie meedenken en -werken aan het doorontwikkelen van onze beroepsgroep? Meld je dan snel aan voor een van de kennisteams!

Team Teamleiders

Team 0-4 jarigen

Team Vaardig in Bewegen

Team Jongeren

Team Ouderen

Team Buitenspelen

Team Preventie/gezondheid

Houd mij op de hoogte!