De Buurtsportcoach Academy

Inleiding

Landelijke Academie Buurtsportcoaches

De buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit de samenleving. Voor gemeenten vormen deze professionals een belangrijke pijler om lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport & bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers) maar ook waarbij sport & bewegen ingezet wordt als middel (meedoen, sociale cohesie, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid etc.). De buurtsportcoach vervult hierbij een centrale rol, soms uitvoerend (beweegvaardigheid op scholen, beweegactiviteiten in de wijk), dan weer ondersteunend (het helpen en adviseren van bijvoorbeeld beweegaanbieders) en initiërend, verbindend waarbij beleid overstijgende samenwerking centraal staat.

Aanbod

Het vak van de buurtsportcoach heeft zich dan ook in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Dit vraagt veel van de huidige professionals. Continu bij- en nascholing is daarom essentieel om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de beoogde lokale (regionale) doelstellingen.

Hoe?

Binnen het programma LAB wordt samengewerkt met allerlei stakeholders om de inhoudelijke en projectdoelstellingen te realiseren. De drie hoofdpijlers zijn:

- Behoeftepeiling: periodieke peiling onder zowel buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten, waarbij schriftelijke vragenlijsten opgevolgd worden door interviews en verdiepende dialogen.
- Aanbod: waar nodig ontwikkelen van aanbod op basis van de behoeftepeiling en inzichtelijk maken van het aanbod. Hierbij wordt vraag gestuurd te werk gegaan.
- Implementatie: bestaand aanbod lokaal/regionaal ontsluiten en het doorontwikkelen van de onderliggende infrastructuur.

In het parallelprogramma kijken we ook naar het actualiseren en ontwikkelen van toekomstbestendige beroepsprofielen en in kaart brengen van de verschillende contractconstructies en cao’s (i.s.m. WOS).

Lees hier meer informatie over de Landelijke Academie Buurtsportcoaches.