Aanmelden Kennisteam

Op 10 november kwam het kennisteam Preventie & Gezondheid voor het eerst bij elkaar. Dit team bestaat uit 12 enthousiaste mensen die allemaal interesse hebben in en werkzaam zijn binnen het thema preventie & gezondheid. Een mooie afvaardiging uit heel Nederland!

Samen hebben we gekeken wat we als kennisteam kunnen betekenen voor alle buurtsportcoaches in Nederland. Kennisdeling- en verbreding, schakelfunctie tussen landelijk, regionaal en lokale uitvoering en advies geven aan Wij buurtsportcoaches zijn een aantal punten die alvast naar voren kwamen. Maar ook welke interventies zijn nu effectief en zijn er goede ervaringen van andere buurtsportcoaches en hoe kunnen we dat delen met elkaar. Samen met de andere kennisteams hopen we meer impact te genereren door ons hiervoor in te zetten.

We zitten nog in de opstart fase maar we zijn alvast aan de slag gegaan. We willen de behoefte van de buurtsportcoach op dit thema achterhalen en uitzoeken welke landelijke partners er zijn met wie we contact kunnen leggen. Zodat we als gesprekspartner meegenomen worden in bijvoorbeeld landelijke ontwikkelingen en er meer met de buurtsportcoach word gepraat en niet alleen over hen.

De komende tijd we dit verder uitwerken. Wil je hier meer over weten? Laat het dan weten via preventieengezondheid@wijbuurtsportcoaches.nl

Momenteel heeft dit kennisteam voldoende aanmeldingen. Wel kun jij je als geïnteresseerde inschrijven. Je wordt dan op de hoogte gehouden over ontwikkelingen en geïnformeerd door het kennisteam. Schrijf je daarvoor hieronder in!

Team Preventie/gezonde leefstijl

Prijs: GRATIS