Aanmelden Kennisteam

Aanmelden Kennisteam

Naarmate je ouder wordt krijg je vaak wat meer fysieke klachten. Het hoort erbij. Maar steeds meer ouderen gaan ook minder bewegen en juist dit zorgt ervoor dat ouderen steeds immobieler raken. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat eenzaamheid onder ouderen een steeds groter probleem is.

In het team ouderen staan thema’s als vitaal ouder worden, versterken van de zelfredzaamheid en sport & bewegen inzetten ter versterking van de sociale contacten, centraal.

Momenteel heeft dit kennisteam voldoende aanmeldingen. Wel kun jij je als geïnteresseerde inschrijven. Je wordt dan op de hoogte gehouden over ontwikkelingen en geïnformeerd door het kennisteam. Schrijf je daarvoor hieronder in!

Team Ouderen

Inschrijven