Coronapanel

Sportmaterialen van verschillende soorten sporten.

Na de beperkende maatregelen hebben kinderen (t/m 12 jaar), jeugdigen (13 t/m 18 jaar), topsporters en ook volwassenen in bepaalde mate weer de vrijheid gekregen om te sporten en bewegen. Voor de buurtsportcoaches kan deze versoepeling vragen oproepen. Wij Buurtsportcoaches heeft een coronapanel samengesteld van collega buurtsportcoaches uit het werkveld. Het coronapanel beantwoord vragen van buurtsportcoaches over de coronamaatregelen met betrekking tot sport en bewegen. Dus heb jij een (praktische) vraag aan het panel over het sporten en bewegen met corona? Stel deze dan via info@wijbuurtsportcoaches.nl. Wij helpen je graag verder!

Hieronder worden de vragen en antwoorden weergegeven. 

Hoe verenigingen en buurtsportcoaches niet-leden (nieuwe jeugd) bereiken en stimuleren om mee te doen met de sportactiviteiten?

De verenigingen en buurtsportcoaches bereiken de basisschoolleerlingen en/of jeugd via diverse kanalen. De buurtsportcoaches organiseren in samenwerking met verenigingen/sportorganisaties sportactiviteiten, waaraan alle kinderen kunnen deelnemen. Soms ondersteunt de buurtsportcoach alleen met een draaiboek met o.a. geschikte spelen die kunnen worden gedaan, PR en evt. uitleen van materiaal. De communicatie over de activiteiten verloopt via de scholen (via apps en nieuwsbrieven) en (lokale) social media kanalen. Vaak staan de activiteiten ook online op een (lokake) website, waardoor een overzicht ontstaat van de activiteiten. Vaak kan er op deze plek ook ingeschreven worden, waardoor het aantal deelnemers te monitoren is. Het promoten (middels foto’s en video’s) van de activiteiten wordt als belangrijk gezien om de basisschoolleerlingen en jeugd te betrekken. Ook geven de buurtsportcoaches verenigingen advies op welke manier ze niet leden kunnen ontvangen. In de opstartfase bij de verenigingen hebben niet-leden (nieuwe jeugd) niet de hoogste prioriteit. De verenigingen willen eerst ervaren op welke manier de trainingen verlopen met hun eigen leden. Op het moment dat het goed draait, dan staan verenigingen ervoor open om niet-leden te ontvangen. Om dit kenbaar te maken worden de hierboven genoemde communicatiemiddelen ingezet. Het is per gemeente en zelfs per sportvereniging verschillend of men wel/geen niet-leden toelaat. Daarnaast organiseren buurtsportcoaches activiteiten in de wijken en/of op sportvelden, waarbij zij de activiteit verzorgen en iedereen welkom is. Vaak geldt ook dat vooraf aanmelden gewenst is.

Hoe binnensportverenigingen de trainingen buiten organiseren, en hoe gemeenten en buurtsportcoaches de binnensportverenigingen het beste kunnen ondersteunen?

In iedere gemeente verschilt het welke rol de gemeente en buurtsportcoaches hebben ten opzichte van de verenigingen. Vaak is er een centraal punt (sportloket, portaal, etc.) ingericht met betrekking tot vragen over corona. Het centrale punt wordt beheert door de gemeente of de buurtsportcoaches. Bij het centrale punt kan de vereniging informatie vinden, regelgeving inzien en informatie krijgen m.b.t. de protocollen. De gemeentes verzoeken verenigingen een protocol op te stellen en deze in te leveren. Het centrale punt beoordeeld de aanvraag en geeft de vereniging een akkoord om de trainingen op te starten.

Voor binnensportvereniging is soms moeilijker om ‘zomaar’ naar buiten te gaan om daar te trainen. De buurtsportcoaches ondersteunen de verenigingen met het vinden van geschikte locaties, het invullen van de protocollen en zorgen voor een planning (welke vereniging maakt gebruik van de locatie en op welk tijdstip). Ook schakelen de buurtsportcoaches tussen binnen- en buitensportverenigingen om geschikte locaties te vinden en afspraken te maken tussen de verenigingen over het gebruik van de buitensportaccommodaties. Naast de buitensportaccommodaties gebruiken binnensportverenigingen ook de openbare ruimtes (schoolpleinen, parken en speelvelden). Dit heeft als doel om zoveel mogelijk binnensporten naar buiten te verplaatsen. De buurtsportcoaches (verenigingsondersteuner, verenigingsadviseur, etc.) treed adviserend, verbindend en ondersteunend op. In sommige gemeentes heeft de buurtsportcoach de taak om toe te zien dat openbare ruimte niet op hetzelfde tijdstip door meerdere sport- en beweegaanbieders wordt gebruikt.

Hoe verenigingen en buurtsportcoaches de openbare ruimte gebruiken of nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan met andere (buitensport) aanbieders?

De openbare ruimte wordt op diverse manieren gebruikt. Zo geven de buurtsportcoaches gymlessen op locatie van buitensportverenigingen of in de openbare ruimte (speelvelden, parken, schoolpleinen etc.) en maken binnensportverenigingen gebruik van buitensportaccommodaties/openbare ruimte (in overleg met de gemeente). Andere voorbeelden van samenwerkingen:

  • Dat de buurtsportcoaches in samenwerking met de welzijnsorganisatie sport- en spelactiviteiten organiseren op buitensportaccommodaties. Verenigingen kunnen hierbij aansluiten om hun eigen sport te promoten. 
  • Een budovereniging (judo, Aikido en Karate) traint op de locatie van de rugby en hockey. Deze vereniging traint samen met de rugbyvereniging, omdat de normen en waarden goed bij elkaar aansluiten.
  • Er zijn veel initiatieven van binnensportverenigingen die buiten aan de slag gaan. Soms regelt een vereniging dat zelf. Andere keren bemiddelt de buurtsportcoach tussen twee verenigingen. De ene keer gaat de samenwerking niet verder dan samen gebruik maken van een sportveld; de andere keren wordt er samen getraind. Een goed voorbeeld is een zwemclub die landtrainingen houdt bij een buitensportaccommodatie of gymverenigingen die op Cruyff Courts, buitensportaccommodaties of parkeerterreinen aan de slag gaan.

Hoe buurtsportcoaches hun ondersteunende rol richting de sport oppakken in kleine gemeenten, waar ze geen 'eigen' sportservice organisatie hebben om op terug te vallen.

Kijkende naar de werkzaamheden van de buurtsportcoaches in kleine gemeenten zien wij dat zij tijdens de coronaperiode een belangrijke (ondersteunende) rol hebben. In kleine gemeenten zijn teams geformeerd van ambtenaren (beleidsverantwoordelijke sport, handhaving, etc.) en buurtsportcoaches. Onderling zijn er procesafspraken gemaakt, waardoor de rolverdeling duidelijk is. De gemeente houdt de regie en is verantwoordelijk voor handhaving. Hierbij onderhoudt de buurtsportcoach het contact met verenigingen (wat willen zij en welke vragen leven er) en ondersteunt de buurtsportcoach de vereniging bij het opstellen van het protocol (hoofdlijnen zijn protocollen van NOC*NSF en sportbond specifieke protocollen). Het is gemeente afhankelijk of de buurtsportcoach ook verantwoordelijk is voor het controleren van de protocollen. Daarnaast maakt de buurtsportcoach een planning (wanneer zijn de verenigingen actief en waar). Er vindt continue afstemming plaats in de werkgroep (van ambtenaren en buurtsportcoaches). Ook wordt de afdeling communicatie en pr ingezet om de inwoners te informeren dat verenigingen ook niet-leden welkom heten.