Regionale ontmoetingen

Inleiding

Regionale Bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties      

Wij nodigen je van harte uit voor (één van) de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties. In deze bijeenkomsten staat kennisdelen en netwerken met elkaar centraal. We bieden je een gevarieerd programma en hopen je hiermee een leuke en inspirerende dag te bieden.

Aanbod

Achtergrond

Nadat op 1 januari 2019 de regeling voor combinatiefuncties is aangepast is er landelijk veel gebeurd. Doordat er in de nieuwe regeling meer budget beschikbaar kwam en de focus werd verlegd, werd het aantal fte aan buurtsport- en cultuurcoaches vergroot en konden de functionarissen breder ingezet worden. Dat leidt tot mooie praktijkvoorbeelden.
Daarnaast hebben ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord grote invloed op de werkzaamheden nu en in de toekomst.
Om gehoor te geven aan de vraag om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, zullen jaarlijks in de periode van maart tot en met juni in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Hierdoor kan tevens de aansluiting met de beoogde lokale en regionale Sportakkoorden en Preventieakkoorden en de te realiseren lokale Gezondheidsnota’s beter tot stand worden gebracht.

Doel

Wij zullen je tijdens de bijeenkomsten informeren over landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en cultuur, zoals de sportlijn in het kader van het Sportakkoord en de regeling Samen cultuurmaken verbreden. 
Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Hiervoor bieden we in twee rondes verschillende workshops aan op diverse thema’s en zal onder leiding van een tafelbegeleider doorgepraat worden.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Tijdsplanning

Ochtend variant
09.00 - 09.30 uur     Ontvangst
09.30 - 10.00 uur     Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
10.00 - 11.00 uur     Workshop ronde 1
11.00 - 11.15 uur     Pauze
11.15 - 12.15 uur     Workshop ronde 2
12.15 - 13.15 uur     Lunch en netwerken 
 
Middag variant
12.15 - 13.15 uur     Lunch en netwerken
13.15 - 13.45 uur     Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
13.45 - 14.45 uur     Workshop ronde 1
14.45 - 15.00 uur     Pauze
15.00 - 16.00 uur     Workshop ronde 2
16.00 uur                 Borrel 

Workshops
Je kunt kiezen uit diverse workshops. Via deze link zie je een nadere uitleg over de workshops.

Data + dagdeel, regio’s en locatie (onder voorbehoud) 

•    16 maart ochtend: Zuid-Holland Zuid, Sliedrecht
•    16 maart middag: Rotterdam-Rijnmond, Vlaardingen
•    23 maart middag: Zaanstreek/Waterland, Purmerend
•    24 maart ochtend: Amsterdam, Amsterdam
•    24 maart middag: Gooi en Vechtstreek, Hilversum
•    26 maart middag: Utrecht, Nieuwegein
•    30 maart middag: Midden-Limburg, Roermond 
•    31 maart ochtend: Noord-Limburg, Venray
•    6 april ochtend: Hollands-Midden, Alphen aan den Rijn
•    6 april middag: Haaglanden, Den Haag
•    14 april ochtend: Gelderland-Zuid, Tiel
•    20 april ochtend: Zuid-Limburg, Maastricht
•    21 april ochtend: Hollands-Noorden, Alkmaar
•    11 mei middag: Twente, Almelo
•    12 mei ochtend: IJsselland, Zwolle
•    8 juni middag: West-Brabant, Breda
•    9 juni ochtend: Zuidoost Brabant, Eindhoven
•    9 juni middag: Hart van Brabant, Tilburg
•    11 juni ochtend: Noordoost Brabant, Oss
•    15 juni middag: Drenthe, Assen
•    16 juni ochtend: Noord- en Oost-Gelderland, Apeldoorn
•    18 juni ochtend: Flevoland, Almere
•    22 juni ochtend: Groningen, Groningen
•    22 juni middag: Fryslân, Drachten
•    23 juni ochtend: Gelderland-Midden, Doetinchem
•    29 juni ochtend: Kennemerland, Velsen
•    30 juni ochtend: Zeeland, Goes

Meld je aan!

Je kan je inschrijven voor de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties via het inschrijfformulier. Je hoeft nog niet aan te geven aan welke workshop je deel wilt nemen, dat kun je ter plekke kiezen. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomst de definitieve tijd, het programma en locatie met een routebeschrijving.