Nationale Kennisdag 2019

Inleiding

Nationale Kennisdag 2019 in 's-Hertogenbosch

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De regeling is van groot belang binnen het Sportakkoord. Het is een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. De themasessies die tijdens deze kennisdag plaatsvinden zijn gebaseerd op de diverse deelakkoorden, waarbij wordt ingezoomd op de rol van de buurtsportcoach.

Naast het reguliere programma, vindt natuurlijk ook de uitreiking plaats van de 'Buurtsportcoach van het jaar'. De landelijke jury heeft drie buurtsportcoaches genomineerd waaruit uiteindelijk één winnaar voortkomt. Hij/zij mag op deze Landelijke Kennisdag de Stimuleringsprijs in ontvangst nemen!

Op de Nationale Kennisdag worden de video's van de drie genomineerde herhaaldelijk getoond aan het publiek. Tot het moment van de uitreiking kan er gestemd worden via de website. Stem nu op je favoriet!!

 

 

Aanbod

Het programma van de Nationale Kennisdag is als volgt:

09.00 uur   Ontvangst

09.30 uur   Plenair deel

10.00 uur   Pauze

10.15 uur   1e ronde themasessies

12.15 uur   Lunch

13.30 uur   Plenair deel + uitreiking Buurtsportcoach van het jaar 2019

14.15 uur   2e ronde themasessies

16.15 uur   Afsluitende borrel

 

Voor wie?

De Kennisdag is er voor buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches en teamleiders/beleidsmedewerkers/ coördinatoren van: gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen.

 

Meer informatie over deze Nationale Kennisdag? Kijk op de website Buurtsportcoach via www.sportindebuurt.nl