Jordy van Kesteren

Inleiding

Jordy van Kesteren
Functie: Buurtsportcoach Den Helder
Sector: Sport
Doelgroep: Basisschoolleerlingen; jongeren; verenigingen

Motivatie waarom Jordy 'Buurtsportcoach van het jaar' is:
Jordy initieert heel veel mooie, nieuwe en creatieve initiatieven op het gebied van sportstimulering voor de jeugd waarbij hij vooral actief is in wijken waar de financiële positie van gezinnen niet altijd optimaal is.
Hij weet snel en makkelijk verbindingen te leggen en te realiseren met bijvoorbeeld sportverenigingen, de lokale topsporters, scholen en een groot scala aan maatschappelijke organisaties en weet hij deze partijen bij activiteiten te betrekken. Omgekeerd geldt dat deze partijen ook Jordy als BSC goed weten te vinden en graag met hem samenwerken. Jordy brengt enthousiasme en inspireert de mensen om hem heen, zowel de deelnemers aan zijn activiteiten als de partners waar hij mee samenwerkt.

Jordy is voor Team Sportservice een visitekaartje als Buurtsportcoach. Hij weet sport en bewegen in te zetten niet alleen voor de positieve effecten die het in fysiek opzicht met zich meebrengt maar weet de kracht van sport en bewegen ook te benutten voor meer maatschappelijke doelstellingen in bijvoorbeeld sociaal opzicht. Wat je ziet zijn blije gezichten tijdens activiteiten, deelnemers die vaker bij activiteiten terugkomen en samenwerkingspartners die graag met de buurtsportcoach, sport en bewegen benutten met als doel een gezonde, vitale en sociale samenleving. Dat allemaal mede dankzij het enthousiasme en inzet van Jordy.

Jordy is zeer betrokken bij zijn evenementen maar ook bij die van collega's. Hij is een echte teamspeler boordevol ideeën en goede contacten.

Enkele voorbeelden van projecten waar Jordy zich voor inzet:

• Jordy is in Den Helder het uithangbord en visitekaartje voor de sport- en spelactiviteiten op het Cruyff Court. Wekelijks brengt hij zo’n 15-20 kinderen in beweging die woonachtig zijn in deze achterstandswijk waar het Cruyff Court gelegen is.

• Tijdens Game Day 2019 heeft Jordy de volledige organisatie van het soccer-court voor zijn rekening genomen en heeft hij zelfs samenwerking met voetballers van AZ weten te realiseren! Mede hierdoor is dit onderdeel een groot succes geworden waardoor fysiek bewegen prima kon concurreren met E-gaming. 

• Jordy wordt vaak benaderd om mee te denken bij de ontplooiing van nieuwe activiteiten. Een recent voorbeeld is een sport- en speldag in combinatie met gezond koken bij een van de lokale buurthuizen in Den Helder.

• Andere mooie voorbeelden waar Jordy een voortrekkersrol vervult is de jaarlijkse schoolsportdag groep 8 voor 750 leerlingen uit de groepen 8 van alle basisscholen in Den Helder. 

 

Aanbod

De video van de werkzaamheden van Jordy als buurtsportcoach zie je op deze website! Stem nu op je favoriet!

De winnaar wordt tijdens de Nationale Kennisdag op donderdag 12 december bekend gemaakt. 

Nominatie Jordy

Datum Tijd
12 dec 12:00 tot 12:01 uur

Contact

Wij Buurtsportcoaches
Website: www.wijbuurtsportcoaches.nl/

Video