Wat doen wij?

Inleiding

Op 5 juli 2018 werd het landelijke netwerk ‘Wij Buurtsportcoaches’ officieel opgericht voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Een initiatief voor en door buurtsportcoaches, met als doel de kwaliteit en zichtbaarheid van de beroepsgroep te bevorderen. In dit artikel schetsen we het ontstaan van deze beroepsvereniging én vragen we professionals zich ook aan te sluiten. Lees verder op de website allesoversport.nl.

Aanbod

Op 29 juni 2018 is het Sportakkoord gelanceerd en ondertekend door tientallen organisaties. Buurtsportcoaches worden in het Sportakkoord gezien als een belangrijk middel. Een nieuwsbericht over de lancering van het Sportakkoord op de site van de Rijksoverheid begint met “Ruim 700 extra buurtsportcoaches…”. Wij zijn blij met deze erkenning en uitbreiding, maar tegelijkertijd vinden we dat we als buurtsportcoaches zelf aan tafel moeten komen bij de ontwikkeling van sport- en beweegbeleid. Onze droom is dan ook dat een volgende versie van het Sportakkoord door ons wordt mede ondertekend en dat tenminste 2/3 van de beroepsgroep zich dan bij ons heeft aangesloten!